Skip to main content

Lisanslarımız

Begüm Tehlikeli Atık Ara Depolama, Çevre Mevzuatı uyarınca gerekli tüm prosedürleri gerçekleştirerek, tehlikeli atıkların nakliyesi ve depolanması konularında bütüncül çözümler sağlar.